A.V.G.

Algemene verordening gegevensbescherming

De AVG is een Europese wet die op 25 mei 2018 is ingegaan, Deze wet is ter bescherming van uw privacy waarbij alle organisaties moeten aangeven:
1. welke gegevens van u en/of uw (minderjarige) kind bewaard worden
2. met welke doeleinden
3. voor welke tijdsduur
4. hoe u inzage kunt krijgen en/of bezwaar tegen bepaalde vermeldingen kunt indienen en hoe hiermee word omgegaan.

Sportvereniging Fuyiama

Kvk 34138064


S.v Fuyiama vergaard op vijf manieren informatie over u en/of uw kind.


1. Lidmaatschap

Bij het aangaan van een lidmaatschap bij s.v. Fuyiama verstrekt u alle basisigegevens van het lid en indien noodzakelijk (lid is jonger dan 18 jaar of onbekwaam) de gegevens van de ouder/verzorger.
De gevraagde gegevens zijn nodig voor het op de juiste manier aanbieden van onze producten en de rechtsgeldigheid van de overeenkomst te waarborgen.
Deze gegevens worden bewaard (zowel digitaal als papier) gedurende de lidmaatschapsperiode en na opzegging voor de duur van 10 jaar. De gegevens worden tijdens het lidmaatschap alleen gebruikt voor contributie, lessen, evenementen en gerelateerde evenementen.

2. Judotoernooien

Bij inschrijving voor een van onze eigen of “buiten” toernooien/wedstrijden/activiteiten worden alleen de gegevens gevraagd die nodig zijn om aan de betreffende activiteit mee te kunnen doen. Na het toernooi/wedstrijd/activiteit worden alleen de naam, datum, omschrijving evenement en indien nodig de resultaat bewaard. De uitslagen en mogelijk een verslag, kan worden geplaatst op diverse websites. Alle formulieren worden na de betreffende gebeurtenis vernietigd.

3. Examens

Bij inschrijving voor een examen worden alleen de gegevens gevraagd die nodig zijn voor de juiste indeling, diploma en contact mogelijkheid. Na het examen word alleen de naam, datum, omschrijving en resultaat bewaard. De uitslagen en mogelijk een verslag, kan worden geplaatst op diverse websites.
Alle formulieren worden na de betreffende gebeurtenis vernietigd.

4. Evenementen

Bij inschrijving voor een evenement worden alleen de gegevens gevraagd die nodig zijn om aan de betreffende activiteit mee te kunnen doen. Na het evenement word alleen de naam, datum, omschrijving evenement en indien nodig het resultaat bewaard. De uitslagen en mogelijk een verslag, kan worden geplaatst op diverse websites. Alle formulieren worden na de betreffende gebeurtenis vernietigd

5. Vrijwilligers

Bij vrijwillegers worden alleen gegevens aangemaakt die nodig zijn voor, contact, bijeenkomsten, informatieverstrekking en (indien van toepassing) financiële transacties. Deze gegevens worden gebruikt voor het onderhouden van contact, indeling en plaatsing bij activiteiten, en voor onze historie.


Foto’s en Filmopnamen


Het is leuk om foto’s en filmopnamens te (laten) maken van u en/of uw kind. Het probleem hierbij is dat er altijd anderen op zullen staan.

Daarom gelden bij s.v. Fuyiama de volgende regels:


1. lessen

Alle opnamen (analoog, digitaal of op andere manier) gemaakt tijdens besloten gebeurtenissen (bijv. De judoles) mogen alleen in privé sfeer worden gebruikt. Vanaf het moment dat iemand de sporthal/sportacomodatie betreed tot het moment dat degene deze verlaat wordt gezien als onderdeel van de les.

Al deze opnamen mogen niet worden doorgestuurd, verzonden, geplaats (op elke vorm van media) en/of voor reclamedoeleinden zonder de explecite toestemming van alle personen die op de opnamen voorkomen en s.v. Fuyiama.


2. Examens. Wedstrijden. Evenementen


Alle opnamen (analoog, digitaal of andere manier) gemaakt tijdens openbare gebeurtenissen (examens, wedstrijden en evenementen) mogen algemeen worden gebruikt behalve bij opnamens voor reclamedoeleinden. Hierbij is de explecite toestemming van alle personen die op de opnamen voorkomen en s.v. Fuyiama nodig.


Inzage, bezwaren, verzoek tot verwijdering gegevens


Mocht u vinden dat alle (of een gedeelte) gegevens van u en/of uw kind verwijderd moet worden (dit geld ook voor opnamens), zal dit (behalve wat wij wettelijk verplicht zijn vast te houden) door ons worden verwijderd en/of aangepast. Dit is alleen mogelijk in de administratie van s.v. Fuyiama.
Mocht u bezwaar hebben dat u en/of uw kind op foto’s komt dan kunt u dit per E-amil (info@fuyiama.nl) aangeven en dit zal in onze ledenadministratie worden opgenemen en op de ledenlijst worden vermeld (i.v.m. de docent die hiervan op de hoogte moet zijn). Wij zullen dan u en/of uw kind bij eigen opnamens onherkenbaar maken. Alle verzoeken en bezwaren moeten worden gedaan via: info@fuyiama.nl

Bij al het bovengenoemde kan er een identiteitscontrole worden gevraagd om fraude/misbruik te voorkomen.


Vertrouwenspersoon


Elke organisatie is verplicht een vertrouwenspersoon te hebben waar leden (en/of ouders/verzorgers) naar toe kunnen gaan als er problemen zijn omtrend de docenten en/of het bestuur. Deze problemen hebben betrekking op het perssonlijke vlak die in vertrouwen besproken moet kunnen worden. De vertrouwens persoon heeft dan ook geheimhoudingsplicht en hoeft hierover geen verantwoording af te leggen aan het bestuur.
Bij s.v. Fuyiama is dit Mr. S.A.P. (Siep) Moerman. Alle zaken die met de heer S.A.P. Moerman worden besproken vallen niet onder de verantwoording (A.V.G.) van s.v. Fuyiama.


Namens Fuyiama


Ed van den Berg
Algemeen coördinator Fuyiama en Amsterdam Judo Event
E-mail: info@fuyiama.nl
Tel:         06-201 06 237